Поддержка частного сектора – помощь сфере образования в целом

        В последние годы в нашей стране открываются новые возможности для развития негосударственного сектора образования. Значительно выросло количество общеобразовательных учреждений и вузов.

Batafsil

Boshlang‘ich sinflarda chet tili uni o‘qitishni jadallshtirish metodikalarini yaratish va joriy etish masalalari

Boshlang‘ich ta’limning asosiy maqsadi bolaning o‘qishga bo‘lgan ijobiy munosabati, o‘qish savodxonligi, turli ma’lumotlar bilan ishlash, asosiy matematik amallarni bilish va ularni kundalik hayotda qo‘llay olish,

Batafsil