Darsning maqsadlari: 

ta’limiy maqsad: oquvchilarni «Soy suvi haqida ertak» ertagi bilan tanishtirish, to‘g‘ri, ifodali va ravon o‘qishga o‘rgatish, ertak matnini rollarga bo‘lib o‘qish ko‘nikmalarini takomillashtirish;

FK-1:ertakni tushunib, to‘g‘ri o‘qiy olish.

tarbiyaviy maqsad:  O‘quvchilarda ona tabiatimizga bo‘lgan ijobiy munosabatni tarbiyalash, ularni suvning qadriga yetish, uni asrab avaylashga va isrof qilmaslikka o‘rgatish. Milliy madaniyatimiz, qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, kasb hunarga qiziqish uyg‘otish;

TK 3: tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish.

      Avval o‘quvchilarga allomalarimiz asarlaridan quyidagi ma’lumotlar beriladi.

     Alisher Navoiy turkiy tilda «Hazoyin ul - maoniy»dek bebaho, «Xamsa»dek chuqur falsafiy shoh asarini yaratib, so‘z mulkining sultoni bo‘ldi.

     Rabg‘uziy «Qissasi Rabg‘uziy» nomi bilan o‘zining nodir hikoyalarini yaratdi.

(Kavsar Turdiyeva)

              Darsning maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilarni she’r mazmuni bilan tanishtirish, to‘g‘ri va ongli o‘qishga o‘rgatish, onalar bayrami haqida ma’lumot berish.

FK1: she’rni tushunib, ifodali o‘qiy olish, mavzuga mos maqol topa olish;

tarbiyaviy: ota-onaga hurmat, ularga mehribon, yaxshi farzand bo‘lish hislarini tarbiyalash;

TK4: odob-axloq qoidalariga rioya qilish;

  Matematika

Darsning maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilar bilimini o‘tilgan mavzular yuzasidan mustahkamlash, noto‘g‘ri kasrni aralash songa aylantirishni tushuntirish;

FK-1: o‘rganilgan matematik tushunchalarni qabul qila oladi, tegishli misollar keltira oladi.

tarbiyaviy: o‘quvchilarni komil inson bo‘lishiga ota-onani qadrlashga, halol yashashga, o‘z vatanini sevishga o‘rgatish.

Darsning maqsadlari:

ta'limiy: o‘quvchilarga matematik shakllar haqida ma`lumot berish.

FK1: to‘g‘ri to‘rtburchak (kvadrat)ning yuzini hisoblay oladi; yassi geometrik figuralar yuzlarini kvadratlar bilan qoplash yo‘li bilan baholay oladi; 

FK2: o‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar va algoritmlarni  murakkab  o‘quv vaziyatlarida qo‘llay oladi va yangi bilimlar hosil qila oladi; 

 

 

Darsning maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilarni hasharotlar olami, ularning turlari, tabiatda tutgan o‘rni va bahorgi hayoti bilan tanishtirish;

FK4: o‘zi yashaydigan joyda o‘simlik va hayvonlarni muhofaza qilishda o‘z hissasini qo‘sha olish;

tarbiyaviy: o‘quvchilarni tabiatni sevishga, foydali hasharotlarni asrab-avaylashga o‘rgatish;

TK4: o‘zi yashaydigan joyning maftunkor tabiati va hasharotlarini bilish;

rivojlantiruvchi: o‘quvchilarning foydali va zararli hasharotlar haqidagi ma’lumotlarini boyitish.