Darsning maqsadlari:

ta'limiy: o‘quvchilarga simmetriya, simmetrik figuralar  haqida  tushuncha  berish. Simmetriya  haqidagi  tasavvurlarini  kengaytirish,  geometrik  figuralardan  simmetriya  o‘qini  o‘tkazishni  o‘rgatish;

TK1:  turli  axborot  manbalaridan  simmetriyaga  mos  ma'lumotlarni  topa  bilish. Fikrni  mantiqiy  izchillikda ifodalay  olish; 

FK:  simmetrik  figuralarni hayotda  topa  olish;

04.07.2017

Darsning maqsadlari:

ta’limiy: «Qodir boboning orzusi» matnining  mazmuni bilan tanishtirish, bog‘lanishli nutq va matn ustida ishlash ko‘nikmalarini o‘stirish;

tarbiyaviy: o‘quvchilarda dunyoga mashhur bo‘lgan shunday avtomobillarni ishlab chiqarayotgan Vatanga faxr tuyg‘usini uyg‘otish va mehnatsevarlikka  o‘rgatish;

rivojlantiruvchi: o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini,  lug‘at ustida ishlash, ongli va ifodali o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Dars turi: yangi tushuncha va bilimlarni shakllantiruvchi.

Dars metodlari: savol-javob, «Zanjir» usuli, «Topib o‘qi» mashqi, «Kasblarga  ta’rif», «Davom ettir» o‘yinlari.

Dars jihozi: darslik, mavzuga oid rasmlar, didaktik va tarqatma materiallar, multimediali ilovalar.

04.07.2017

Darsning maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilarga mavzu bo‘yicha bilim berish, ayirish bo‘yicha egallagan bilimlarini kengaytirish;

tarbiyaviy: o‘quvchilar orasida do‘stona muhit yaratish, bir-birining fikrini hurmat qilishga chaqirish;

rivojlantiruvchi: matematik nutq, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish.

Dars turi: yangi bilim va tushunchalarni shakllantiruvchi.

Dars metodi: savol-javob, suhbat, amaliy mashg‘ulot, «Quvnoq quruvchi» o‘yini, guruhlarda ishlash.

Dars jihozi: 1- sinf matematika darsligi, 1- sinf matematika daftari, olma mulyajlari, tarqatma didaktik materiallar.

04.07.2017

Darsning  maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilarning  qo‘shishni  tekshirishga  doir  misol  va  masalalar  yechish bo‘yicha  bilim, ko‘nikma  va  malakalarini  shakllantirish;

tarbiyaviy: har bir matematik  muammoni  ahillik, birodarlik, hamjihatlik   bilan  bajarish fazilatlarini   tarbiyalash;

rivojlantiruvchi: matematik  topshiriqlar  bajarish  orqali  o‘quvchilarning  qo‘shishni tekshirishga  doir  qobiliyatini  rivojlantirish.

Dars turi: yangi  bilim  beruvchi.

Dars metodi: suhbat, guruhlarda  ishlash, savol-javob, «Olmalarni terish» didaktik o‘yini.

Dars jihozi: darslik, rasmlar, AKT vositalari, slaydlar, rangli chiroqlar, rag‘bat kartochkalari.

04.07.2017

Darsning  maqsadlari:

ta’limiy:  o‘quvchilarga  O‘zbekistonda  o‘sadigan  dorivor  o‘simliklar  haqida  ma’lumot   berish;

tarbiyaviy: yurtimizdagi  dorivor  o‘simliklar   haqida  tushuncha  hosil  qilib,  ona  tabiatga  mehr  uyg‘otish;

rivojlantiruvchi:  o‘quvchilarning  qaysi  o‘simliklar  qanday  kasalliklarga   shifo  bo‘lishi  haqida   bilimlarini  rivojlantirish.

Dars  turi:  yangi  bilim  beruvchi.

Dars uslubi:  savol-javob, suhbat,  tarmoqlash.

Dars jihozi: shifobaxsh  o‘simliklar, darslik,  elektron  vositalar,  multimedia  ilova.

2016-1-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2016-2-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2016-3-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2016-4-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2016-5-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2016-6-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2016-7-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2016-8-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2016-9-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2016-10-son.pdf   Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2016-11-son.pdf   Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2016-12-son.pdf   Ko'rib chiqish / Yuklab olish


2017-1-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2017-2-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2017-3-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2017-4-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2017-5-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish

2017-6-son.pdf     Ko'rib chiqish / Yuklab olish