Boshlang‘ich sinflarda chet tili uni o‘qitishni jadallshtirish metodikalarini yaratish va joriy etish masalalari

Boshlang‘ich ta’limning asosiy maqsadi bolaning o‘qishga bo‘lgan ijobiy munosabati, o‘qish savodxonligi, turli ma’lumotlar bilan ishlash, asosiy matematik amallarni bilish va ularni kundalik hayotda qo‘llay olish,

Batafsil